Blog je blog

Účelem blogu není suplovat klasický novinový článek.

Neraz sa čitatelia pohoršujú nad obsahom blogu, ktorý neprináša nejaké dáta. Bude to zrejme preto, že to nie je novinový článok, ktorého úlohou je predovšetkým informovať. Blog naopak môže byť vytvorený viac na základe nálady, emócie. Jeho úlohou bude viac pobaviť, či vytvoriť nejaký zážitok.

Dokonca aj pri firemných blogoch nemusí ísť zákonite o odovzdanie nejakého penza informácií. Úplne bude stačiť, ak cez firemný blog dotyční prezentujú nejaký názor, myšlienku a tak sa kultúrne týmto spôsobom vymedzujú. Takto  to môže byť účinný spôsob prezentácie firemných hodnôt. Príkladom môže byť firemný blog dovozcu ortopedických pomôcok napr. o myšlienke nutnosti výstavby bezbariérového prístupu na polikliniku v meste, kde má daná firma svojich zákazníkov.

Ja som sa osobne viac razy stretol s agresivitou niektorých čitateľov. S výčitkou, že v súkromnom blogu neprinášam žiadne tvrdé dáta. Sprvoti som nechápal o čo ide. Neskôr som pochopil. Určitý typ čitateľa nerobí rozdiel medzi blogom a novinovým článkom. Svoju rolu chápe, ako prijímateľa, teda  s nárokom na určitú sadu informácií. Podotýkam, aj keď si za to de facto nezaplatí.

Potom tu bola skupina čitateľov a zároveň blogerov, ktorí sa ostro vyhraňovali  voči iným názorom a vytvorili si akúsi uniformnú skupinku vo vnútri skupiny blogerov.  Jednoliatu v názoroch.  Povedal som si, veď predsa tento priestor je určený pre každého. Bolo zaujímavé sledovať, ako podaktorí majú zníženú toleranciu prijať túto platformu, ktorá je, zdá sa byť, pre niektorých, až príliš demokratická.

No a potom, mnohokrát môže ísť v blogu o nadsázku, či mystifikáciu a v tom prípade, ak si mýlime blog s novinárskym článkom, ktorý prešiel podrobným rešeršom pôvodu dát, sa môžeme cítiť oklamaní a podvedení. A potom sa niektorí môžu voči tomu vymedzovať agresívnejším spôsobom.

Blog, ako beletria. Áno určitým spôsobom. Už som dokonca videl, samozrejme okrem blogov s tvrdými dátami, vyslovene informačnými, aj blogy s nejakou básňou, či iba myšlienkou. Bol to teda blog vo forme dobrého aforizmu…A prečo nie? Blog je predsa blog.

Inšpirácia:

  1. Scott, D. H, „Nové pravidlá marketingu a PR“.  Bratislava: Eastone Books, 2010.

Photos courtesy of and copyright Free Range Stock, Jack Moreh,

freerangestock

Sdílet na:
Rudolf Hauzer

Rudolf Hauzer

Je autorom štyroch knižiek a jednej e-knihy aforizmov a sentencií. V roku 2022 mu v spoluautorstve vyšla publikácia "Management v souvislostech & Management v súvislostiach". Písal však aj do viacerých novín a časopisov z oblasti psychológie. V súčasnosti prispieva na web hlavne článkami o manažmente a je riaditeľom a štatutárom Centra sociálnych služieb v Bratislave.

Komentář