Balanced Scorecard

Balanced Scorecard

Myslím, že téměř každý manažer se už setkal s nástrojem Balanced Scorecard. A pokud ho přímo nepoužíval, aspoň o něm slyšel.

Dnes se na něj podíváme opravdu „z výšky“, tedy přesně takovým pohledem, který bychom si pro řízení firmy měli pokud možno zachovat.

Balanced Scorecard má v sobě ukrytých několik základních principů. Ty platí obecně jak pro řízení firmy, tak pro samotné měření výsledků libovolného oddělení, či procesu. První z nich je na první pohled zřejmý:

  • Vyvažujte, balancujte – neměřte jen jednu oblast (často obrat či zisk), ale soustřeďte se na více oblastí – kromě zmíněných financí ještě na vnitřní procesy, zákazníka a dlouhodobý rozvoj.

Tento princip je vlastně znázorněn v grafické podobě nástroje, kde vidíte zmíněné 4 perspektivy:

2014-1014-balanced scorecard 2

Další principy Balanced Scorecardu ale už ale na první pohled být viditelné nemusí:

  • Měřte jak minulost/současnost tak i budoucnost – když se nad Balanced Scorecard podíváte, zjistíte, že finanční perspektiva a perspektiva vnitřních procesů měří výsledky, kterých již bylo dosaženo. Tedy to, jak dobře jsme dělali naši práci v minulosti. Oproti tomu perspektiva učení se a růstu a zákaznická měří převážně to, jakou šanci máme na dosahování výsledků i v budoucnosti.
  • Dalším principem je, že protilehlé perspektivy jdou „proti sobě“. Čím víc se zaměříte na zákazníka, tím bude asi „trpět“ efektivita vnitřních procesů. A vyššího budete dosahovat zisku dnes, tím méně vám zbyde na učení se. Tato provázanost má z mého pohledu na chod firmy velmi pozitivní vliv – „nutí“ to lidi zvažovat při rozhodnutích více aspektů.
  • Co také není z grafické podoby patrné je, že vás Balanced Scorecard nutí měřit jen několik málo, ale o to důležitějších, ukazatelů. Když to totiž přeženete a do každé perspektivy si jich „nasázíte“ 10, přestane fungovat. Pak je totiž velmi pravděpodobné, že mezi sebou budou provázané a změnou jednoho se vám pohne mnoho dalších. Myslím, že klidně můžete mít v každé perspektivě jede, či dva maximálně.
  • No a poslední zajímavostí by mohlo být, že Balanced Scorecard vám říká měřte jak neživý svět čísel (finance a procesy), tak veličiny vztahující se k více lidem (učení se a často i ukazatele v perspektivě zákaznické).

2014-1014-balanced scorecard 3

Pokud vás téma zaujalo, můžete se těšit, někdy příště rozebereme naše zkušenosti , jak takový Balanced Scorecard ve firmě zavést.


 Zdroj titulního obrázku: Flickr, Colins Harris, Balancing Act (licence Creative Commons)

Sdílet na:
Jan Duba

Jan Duba

Působí jako konzultant především na projektech v oblastech změn firemní strategie, procesního a projektového řízení navazující na řízení lidských zdrojů a řízení výkonu. Věří, že úspěch projektu záleží hlavně na zapojení lidí - jak moc se skutečně chtějí podílet na dosažení projektového cíle. Zda spolu komunikují a táhnou za jeden provaz nebo jim jde o individuální prospěch. Proto se zabývá především technikami, jak toto chování podporovat.

Komentář