Angažovat se, nebo vytvářet?

Co bude lepší pro firmu, když se budou lidé angažovat, nebo vytvářet  její hodnoty?

Veľa sa v poslednej dobe hovorí a píše v spojitosti o zamestnancoch, že tí najlepší sú tí, ktorí sa angažujú. Áno, angažovanosť je akiste potrebná, no nebude predsa len viac, ak máme zamestnanca, ktorí sa rovno podieľa na spoluvytváraní hodnôt firmy?

Angažovanosť by mala predchádzať spolutvorbe, alebo spolu podieľaní sa na chode firmy.

Opäť, ako už mnoho krát, narazíme na typ firmy, prípadne jej kultúru. V štátnej firme, alebo vo firme, ktorá má vertikálnu organizačnú štruktúru, sa bude viac vravieť o angažovanosti. V privátnej sfére, resp. vo firmách, kde je organizačná štruktúra horizontálna, sa bude skôr hovoriť o spoluvytváraní hodnôt. Alebo o spolutvorbe.

Tak či tak, v našej štátnej sfére, či v mnohých firmách, kde sú zodpovednosti striktne dané, je už aj zmienka o angažovanosti, veľkým pokrokom. Čo myslíte…? A v akej firme pracujete práve vy…? Angažujete sa, alebo sa aj vy podieľate na chode firmy…?


Photos courtesy of and copyright Free Range Stock, Alen Hunjet,

freerangestock

Sdílet na:
Rudolf Hauzer

Rudolf Hauzer

Je autorom štyroch knižiek a jednej e-knihy aforizmov a sentencií. V roku 2022 mu v spoluautorstve vyšla publikácia "Management v souvislostech & Management v súvislostiach". Písal však aj do viacerých novín a časopisov z oblasti psychológie. V súčasnosti prispieva na web hlavne článkami o manažmente a je riaditeľom a štatutárom Centra sociálnych služieb v Bratislave.

Komentář