Umenie počúvať (poslouchat)

Umění naslouchat

V posledních dnech se věnujeme problematice učení se a tak sme sáhli po knížce od klasika komunikace a logoterapie, Ericha Fromma, v které se řeší rozdíl v naslouchání a poslouchání.

umenie pocuvat umění naslouchat

Na prvý pohľad ide možno o celkom banálny problém:  ako správne komunikovať a počúvať? Čo môže byť na počúvaní také zložité? Niekto rozpráva a ja ako poslucháč, počúvam…No, zdá sa, že je to zložitejšie. Aby sme naozaj efektívne počúvali a boli pri tom empatický, teda načúvali, mali by sme sa riadiť pár dobrými radami…

Medzi inými, mali by sme udržiavať očný kontakt, nepritakávať, nedopovedávať vety za rozprávajúceho…Neskákať do reči, neupozorňovať na seba častým súhlasom a potvrdzovaním, že to poznáme, alebo, že sme to už zažili, alebo, že s tým súhlasíme.

Kvalitné načúvanie je vlastne z pohľadu toho, kto načúva, čo najmenej akčné. Dôležité je nezamestnávať sa ničím iným, než obsahom toho, čo je nám v podobe nejakej slovnej a mimoslovnej informácie vyslané…

Podklady boli E.Frommom napísané a neskôr zozbierané a dané do tejto knižnej podoby asistentom a správcom jeho literárnej pozostalosti Dr. R. Funkom . Frommove myšlienky majú čo povedať hlavne teraz, v tejto uponáhľanej a chaotickej dobe…Keď sa na nás valí veľa informácií a my nestíhame načúvať…iba mechanicky počúvame a počuté rýchlo zabúdame…

Publikácia vyšla v roku 2015 vo vydavateľstve  Citadella.


Zdroj titulního obrázku: Flickr – Markus Goller, Listening Carefully (licence Creative Commons)

Sdílet na:
Rudolf Hauzer

Rudolf Hauzer

Je autorom štyroch knižiek a jednej e-knihy aforizmov a sentencií. V roku 2022 mu v spoluautorstve vyšla publikácia "Management v souvislostech & Management v súvislostiach". Písal však aj do viacerých novín a časopisov z oblasti psychológie. V súčasnosti prispieva na web hlavne článkami o manažmente a je riaditeľom a štatutárom Centra sociálnych služieb v Bratislave.

Komentář