Aby byl firemní web úspěšný

Firemní webové stránky jsou již samozřejmostí  pro firmy, které chtějí být úspěšné a jejichž úspěch má být trvanlivý.

Firemné stránky by však mali spĺňať určité kritériá. Úplným základom by mali byť:

 • jednoduchosť
 • prehľadnosť
 • dobrá orientácia
 • empatia k zákazníkovi
 • dobrá zacielenosť
 • zrozumiteľnosť
 • viacjazykové mutácie  /v prípade, že sa chceme presadiť v zahraničí/
 • výstižný popis tovaru a služieb, ktorí ponúkame
 • mať na pamäti, že riešime problémy zákazníkov
 • popis cien, času dodania a pod.
 • funkčný kontakt
 • krátke predstavenie sa firmy, ľudí  /spravidla to záleží od firemnej kultúry a od typu ponúkaných služieb a tovarov/
 • spätná väzba /napr. od iných zákazníkov a pod./

Najčastejšími chybami sú neprehľadnosť, zbytočne veľa informácií, zlé zacielenie, veľa ponúkaných služieb, nemožnosť spätnej väzby, nejestvujúce kontakty, anonymita. Sú prípady, kedy si ľudia vo firme ani neuvedomujú, či stránkami chcú osloviť viac zákazníkov privátnych: B2C, alebo firemných: B2B. V takom prípade sa väčšinou zámer míňa účinkom.

Je namieste okrem toho aj kvalitné prepojenie s ďalšími sociálnymi sieťami, kde sa vytvoria ako keby súbežné webové stránky, ktoré už napr. môžu niesť názov produktu, alebo služby, ktorá je tým hlavným, čo ponúkame. „Core business.“ Tam môžeme získať cenné informácie a počte návštev stránok, dokonca aj mená potenciálnych zákazníkov, ktorých potom môžeme aj individuálne osloviť.

Dôležité však bude dobré SEO /search engine optimalisation, optimalizácia pre vyhľadávače/, aby sa naše stránky zobrazovali potenciálnemu zákazníkovi na tom pre nás vhodnom mieste. Ak máme nejaký krkolomný názov firmy, ktorý nikomu nič nehovorí, nebude stačiť ani najlepšia webová stránka, pokiaľ si ju zákazník nebude vedieť nájsť. Preto je vhodné ju prepojiť s názvami našej ponúkanej služby, alebo tovaru na soc. sieťach. Alebo do názvu firmy „prepašovať“ aj názov produktu, či služby. A ak sa nám to nedarí, tak je dobré vedieť umiestniť našu firmu na prvé stránky vyhľadávaní vo vyhľadávačoch pri určitej službe, alebo produkte.

Internet je sieť, a tak k tomu treba pristupovať. Využiť práve tú funkciu sieťovania. Teda prepojenia. Našim cieľom tak bude vedieť dobre komunikovať navzájom medzi soc. sieťami, našim webom, a zároveň so zákazníkmi a potenciálnymi zákazníkmi. A zároveň ponúkať riešenia ich problémov. Stále mať na pamäti ich , nie nás, firmu.


Photos courtesy of and copyright Free Range Stock, StuartMiles,

freerangestock

Sdílet na:
Rudolf Hauzer

Rudolf Hauzer

Je autorom štyroch knižiek a jednej e-knihy aforizmov a sentencií. V roku 2022 mu v spoluautorstve vyšla publikácia "Management v souvislostech & Management v súvislostiach". Písal však aj do viacerých novín a časopisov z oblasti psychológie. V súčasnosti prispieva na web hlavne článkami o manažmente a je riaditeľom a štatutárom Centra sociálnych služieb v Bratislave.

Komentář