A opět Log frame

Slíbil jsem, že se na tento nástroj při projektovém řízení podíváme blíže.

Najprv si však odpovedzme, že prečo vôbec siahať práve pre tento nástroj? Z môjho pohľadu, hlavne preto, lebo sa nedá oklamať. Je to tak trocha aj psychologický nástroj, lebo svojim nastavením ide po podstate veci. A Vy, ak Ste priamym účastníkom a tvorcom projektu, musíte vedieť odpovedať práve na tie otázky, ktorým sa inak v projektoch tak radi vyhýbame. Prečo?, opäť, lebo idú po podstate a podvedome, ako vieme, si neraz volíme radšej tú jednoduchšiu cestu. Prečo?, lebo je to väčšia istota. Lebo sa nemusíme pozrieť pravde do očí, /ktorá mimochodom bolí…/, lebo sa utvrdzujeme vo vlastnej pravde, a ak to preženiem, /tak vo vlastnej genialite…/

Táto metóda nastaví zrkadlo Vášmu projektu, aj Vám, a nastavuje ju aj v priebehu a aj pri samotnej realizácii.

Poďme však do praktickej ukážky, /už je na čase/… Iba na zopakovanie:

Základom Log framu sú:

  • Hierachia cieľov-Cieľ-  Účel- Výstupy- Činnosti
  • Overiteľné ukazovatele
  • Prostriedky overenia
  • Predpoklady- riziká
  • Zodpovednosť- načasovanie

a na konci prehlásenie, že Projekt je riadený…  /nie len prehlásenie, on reálne musí byť riadený…!/

Praktická ukážka časti projektu Log frame

Cieľ 1: Zvyšujeme svoj zisk

Ukazovatele: V 3.štvtroku r.2018 máme hrubý zisk minimálne 50tis. Eur. V tom istom období v roku predchádzajúcom sme mali hrubý zisk 40tis.Eur. Je to navýšenie o 10tis. v hrubom zisku za porovnateľné obdobie

Prostriedky overenia: Účtovné uzávierky+ priebežné sledovania ekonomických ukazovateľov, cash flow

Predpokladané riziká: Zásah štátu: celoplošné zníženie marží vyhláškou Ministerstva o 5 a viac %

Riadenie rizika: generovanie nových klientov cez pacientske organizácie, orientácia na voľnopredajné liečivá a doplnkový sortiment

Zodpovednosť+ načasovanie: Roky 2018_2019, zodpovednosť ekonóm…………Rok 2018: konateľ……………, rok 2019: majiteľ…………….

Toto je príklad časti Log framu z malej farmaceutickej spoločnosti. Tých cieľov je pri projekte samozrejme viacero, za ktorými nasleduje Účel, Výstupy a Činnosti.

Najbližšie skúsime ďalšie dostupné metódy…


Photos courtesy of and copyright Free Range Stock, Roxana Gonzales,

freerangestock

Sdílet na:
Rudolf Hauzer

Rudolf Hauzer

Je autorom štyroch knižiek a jednej e-knihy aforizmov a sentencií. V roku 2022 mu v spoluautorstve vyšla publikácia "Management v souvislostech & Management v súvislostiach". Písal však aj do viacerých novín a časopisov z oblasti psychológie. V súčasnosti prispieva na web hlavne článkami o manažmente a je riaditeľom a štatutárom Centra sociálnych služieb v Bratislave.

Komentář