7 mýtů o kvalitních manažerech (2/2)

Mýty o kvalitních manažerech

Dnes dokončíme článek na téma mýty o manažerské práci. Minule jsme uvedli jen tři, dnes nás čekají další čtyři.

 4. Kvalitný manažér musí mať vždy posledné slovo, hlavne pri rozhodovaní

Opäť, už sa opakujem, ale ani to zrejme nemusí. Je to opäť mýtus. Ak mám v tíme kreatívca, musím ho nechať maximálne sa rozvíjať, a dokonca umožniť mu, reálne meniť firmu. Ak som moderný manažér, ktorý je skromný a zároveň majúci charizmu vizionára, nebojím sa podriadených, ktorý sú v odbore ešte ďalej. Práve naopak, podporujem ich a ďalej ich motivujem, /nemyslím na mzdu…!/

5. Kvalitný manažér musí selektovať informácie, v domnienke, že nie všetko je pre každého v tíme

Presvedčenie, že vedieť o firme všetko aj zo strany ľudí mimo manažmentu firme iba uškodí je opäť pravdepodobne mylné. Firmy, resp. manažéri, ktorí sú o tom presvedčení, potom selekciou toku informácií dosiahnu stav, kedy nie všetci zamestnanci vedia, čo je vízia, ciele, alebo stratégia firmy. To v konečnom dôsledku môže zapríčiniť to najfatálnejšie riziko a to pokles zisku…Takto môže taký manažér pre dobrý pocit informačnej moci priviesť firmu do krachu, lebo ľudia stratia zmysel toho čo robia.

6. Kvalitný manažér berie svoju firmu, ako rodinu

Je to možné, nakoniec je to jeden z prístupov…jestvujú firmy, ktoré fungujú ako rodina, no nie v každom odvetví a v každej dobe ide o prístup, ktorý zabezpečí firme rast. Príznačné pre takýto typ fungovania firmy je však neobjektívne rozhodovanie, skôr na základe iba emócií. Nedotknuteľnosť manažéra, podobne ako otca v archetypálnom poňatí, ako „hlavy rodiny“, /alebo aj matky rodu…/ môže byť potom pre takýto typ firmy charakteristická. Okrem toho je v takto fungujúcich firmách časté neobjektívne hodnotenie vychádzajúce z faktu, že málo čo sa relevantne meria. A potom platí, čo nemeriam, ani nemôžem riadiť…Žiaľ manažér ostáva neraz v ilúzii, že predsa len firmu riadi. Dnešná doba vyžaduje skôr vedenie, kde kompetencie sú rozdelené medzi tím. Kde každý má svoju zodpovednosť, ktorá nie je len delegovaná zhora, ale je tvorená samotným zamestnancom. Príkladom sú mnohé „startupy…“

7. Kvalitný manažér musí poznať dobre prostredie, v ktorom jeho firma funguje

Mám na mysli hlavne manažérov fungujúcich v zahraničí, resp. tých, ktorí sú vyslaní k nám. Na prvý pohľad, ak manažér dobre pozná prostredie, ide o rozumné riešenie, keď sa akoby išlo na istotu. Takto sa však môže kreativita prístupu obmedziť. Inak povedané, ak sa nebudem rozhodovať iba na základe skúsenosti, môžem byť kreatívnejší. Možno aj preto mnohé korporácie sa rozhodujú skúsiť to s manažérmi prichádzajúcimi akoby z iných prostredí, /kultúr./ Tí práve preto nemusia kopírovať prístupy charakteristické pre to ktoré prostredie. Medziiným aj z dôvodu, že inak to zatiaľ nikto neskúsil, lebo je zaťažený skúsenosťou. Respektíve tými postupmi, ktoré boli bežné v tom ktorom segmente…Tak môže firma začať robiť to, čo zatiaľ nebolo bežné. /Napríklad niektoré firmy začínajú upúšťať od viazanosti a pod./


Zdroj obrázku: Flickr – FTTUB, Manager for a Day (licence Creative Commons)

Sdílet na:
Rudolf Hauzer

Rudolf Hauzer

Je autorom štyroch knižiek a jednej e-knihy aforizmov a sentencií. V roku 2022 mu v spoluautorstve vyšla publikácia "Management v souvislostech & Management v súvislostiach". Písal však aj do viacerých novín a časopisov z oblasti psychológie. V súčasnosti prispieva na web hlavne článkami o manažmente a je riaditeľom a štatutárom Centra sociálnych služieb v Bratislave.

Komentář