Už to prodejte za každou cenu!

Tak už to prodejte za každou cenu

“Budu rád, když se společnosti zbavím za 80 milionů korun …”, vyprávěl rezignovaně jeden z našich klientů po dalším kole neúspěšných jednání s významnou investiční skupinou. Ta  získala exkluzivitu na dobu šesti měsíců s příslibem, že má o jeho společnost vážný zájem a proto jsme všichni věřili, že firmu našeho klienta téměř jistě koupí. Mezinárodní majitelé zájemce bohužel v mezidobí rozhodli o změně priorit a transakci ve fázi připravených kupních smluv zastavili. Několikaleté úsilí avýznamné finanční prostředky na přípravu firmy k prodeji tím přišly na zmar. Tedy vlastně jenom zdánlivě.

Za dobu přípravy firmy k prodeji se firma stala výrazně efektivnější, dosahovala lepších obchodních i ekonomických výsledků. Jak to? Požadavky a očekávání investorů na mezinárodní standardy v řízení a výkaznictví pomohly majiteli firmy překonat dlouhodobé tření v managementu ohledně priorit, co je důležité a co ne. “Najednou” se priority ujasnily a i díky tomu se hodnota firmy výrazně zvýšila. Věřili jsme, že firmu bude nyní jednodušší prodat a tak jsme celý prodejní proces spustili znovu.

Samozřejmě jsme měli k dispozici neúspěšné zájemce z předchozího kola, ale i tak jsme klientovi doporučili, že oslovíme i nové investory. Rozšířili jsme tedy  přehled potenciálních zájemců (tzv. long list) , kteří získávají anonymní informace o investiční příležitosti a aktualizovali jsme investiční teaser. Tak nazýváme informativní upoutávku se základními daty o prodávané společnosti. Na základě Teaseru investoři vyjádří svůj nezávazný zájem o kapitálový vstup – koupi části obchodního podílu či akcií nebo o odkup celé společnosti.

Naší i klientovou výhodou bylo, že firma za poslední tři roky výrazně zlepšila kvalitu a přesnost svých plánovacích a reportovacích procesů a zároveň predikce očekáváných výsledků byla na velmi dobré úrovni (vynikajících 95%!). To vše pomohlo k tomu, že jsme ke stolu dostali dva významné investory, kteří byli ochotni zaplatit za společnost mnohonásobně vyšší částky, než o kterých jsme uvažovali před dvěma roky. Musíme tedy poděkovat původnímu investorovi, který nakonec transakci nerealizoval. Díky tomu totiž umožnil našemu klientovi prodat firmu za mnohem  zajímavějších podmínek.
Většina z majitelů firem má již zkušenosti s nákupem nemovitostí či větších investičních celků, ale téměř každého, ne, opravdu každého majitele vždy překvapí, jak komplexní a administrativně náročný je prodej firmy. Přestože jsme pro výše zmiňovaného majitele firmy úspěšně realizovali tři menší akvizice v rámci rozšiřování jeho vlastní prodejní sítě, vyjednávání detailů prodeje jeho vlastní firmy  zásadně změnilo jeho vnímání práce, kterou pro něho poradce při prodeji  vykonává. Ať jsou vaše důvody k prodeji firmy jakékoliv, víme, že objem práce (zejména komunikace, drobných dílčích rozhodnutí a pročítání obrovského množství dokumentace), který každého majitele firmy čeká, je enormní. Myslíme si, že dobrý poradce může celou tuto práci majiteli významně ulehčit  a všemi úskalími prodeje ho úspěšně provést.


Zdroj obrázku: Flickr – HelenCobain, Custard Factory (licence Creative Commons)

Sdílet na:
Ladislav Marek

Ladislav Marek

Ladislav Marek začal podnikat těsně po revoluci, kdy založil firmu distribuční IT firmu LIBRA Electronics. V současné době pod hlavičkou LIBRA Corporate services pomáhá majitelům firem s prodejem, či nákupem firem.

Komentář