Učení se

Learning, training

V dalším článku z volného seriálu často zaměňovaných slov, je tématem překvapivě pouze jedno slovo a to učení. Setkávám se s tím, že manažeři jeho význam chápou často dost odlišně. Proto si myslím, že je dobré se nad ním trochu zastavit a rozebrat, co všechno může znamenat (na)učit se.

Se slovíčkem naučit se se potkáváme už od ranného mládí, vlastně hned po narození. Jů, ten náš Honzíček se naučil pěkně sedět. A jak se naučil krásně kreslit (po zdi)… význam slova naučit se zde je jasný. Převážně jde o získání nějaké dovednosti, tedy něco, co ve svém praktickém životě použiji.

Pak nastane období školní docházky a  během ní se slovo učení posune trochu do jiné roviny a to zapamatovat si probíranou látku. Už nejde o dovednost – “pouze” o znalost. S trochu zjednodušení a nadsázky pak sice umíme sečíst 320 +170, ale když stojíme v obchodě s 500 Kč v peněžence, bývá problém to aplikovat do praxe. Být si jist, že zboží v košíku také z těch 500,- Kč zaplatíme. Nebo přesně víme, kde je Slovenská republika na mapě, ale kterým směrem se máme vydat tak, abychom tam došli, už nevíme.

Z příkladů je patrné, že naučit se může mít dva významy a jejich rozdíl je velký. Opět zjednodušeně, pracovník buď o tématu umí dobře mluvit a nebo je taky schopen to fyzicky udělat. Např. perfektně umí teorie projektového řízení, ale v praxi ještě žádný projekt nedotáhnul do úspěšného konce.

Takže co z toho plyne pro management? Je sice hezké lidi posílat na školení, ale děláme to asi hlavně kvůli dovednostem. Znalosti mohou pomoci (no někdy dokonce ani to ne :), ale dovednost je pro nás tím, co očekáváme. A ty lze na školeních získat opravdu jen částečně. Pro skutečné naučení se je třeba udělat mnohem více a to také bude trvat mnohem další dobu, než dva dny v zasedačce.


Zdroj obrázku: Flickr – CollegeDegrees360 (licence Creative Commons)

Sdílet na:
Michal Henych

Michal Henych

Michal Henych působí mnoho let v oblasti systematického rozvoje manažerů. Jeho přístup a názory na to, jak management dělat úspěšně, můžete lépe poznat z mnoha článků, které publikuje i na tomto portálu. Zkušenosti zde uvedené čerpá z mnoha desítek firem a od stovek manažerů, které za poslední roky při své práci poznal.

Komentář