Tři příčiny nízkých výkonů

Příčiny nízkých výkonů

Ať už dělá firma, či organizace cokoliv, potřebuje k tomu lidi. A po nich se samozřejmě chce, aby podávali výkony. Jenže to se ne vždy daří.

Když se s manažery bavím o tom, proč lidé nepodávají ty výkony, které se po nich chtějí, dají se příčiny v podstatě roztřídit do třech hromádek:

  • Neumí
  • Nemohou
  • Nechtějí

Je možné, že se po lidech chtějí výkony, na něž nemají kompetence (kompetence ve smyslu znalostí a dovedností), tedy neumí? Ano, dokonce je to velmi časté. Příkladem jsou právě manažerské profese. Po vedoucím projektu se chce, aby uměl řídit lidi, rozdělovat jim činnosti, nějak je motivovat, jenže „jediné“ co umí, je právě „technické“ vedení projektu.

Je možné, že lidé nemohou? Ano, i to je možné. Typicky jsou např. nereálně stanovené cíle. Už jsem se několikrát setkal s tím, že cíle tzv. stanovila centrála a to na základě spíše přání, než v návaznosti na konkrétní podmínky na trhu. Nemohou také může vést ke špatnému nastavení firemních procesů. Opět mám jeden aktuální příklad. Je člověk, který je zodpovědný za rozběh nového projektu pro výrobu. Jenže v hierarchicky uspořádané firmě nemá žádnou možnost přímo ovlivňovat, zda lidé budou pracovat na „jeho“ projektu, nebo budou veškerý čas věnovat současné výrobě. Velkým viníkem je samotná struktura. Mnohem vhodnější by byla maticová, kde jsou budoucí projekty a současná výroba postaveny na stejnou úroveň. Je to i logické, jedno zajišťuje výkony dnes, druhé zajistí výkony i v budoucnu.

A je možné, že lidé nechtějí? No jasně, jsou to jenom lidé. Chybějící motivace je skoro to nejpodstatnější k tomu, aby vlastně jakýkoliv výkon nastal. Zde ale může být mnoho příčin. Od osobních problémů, přes nechuť k náplni své práce, až po opět nejasně stanovené cíle, resp. nejasnou užitečnost toho, co dělají, pro celek.

Myslím, že je třeba vždy se snažit dopátrat, do které z výše uvedených hromádek, asi vedou příčiny nízkých výkonů. Už kvůli tomu, že na každou z nich budou asi odlišné postupy k jejich odstranění. A samozřejmě, příčin může být víc, ne jen jedna. Dokonce je to velmi pravděpodobné.

Z mého pohledu je zajímavé se pokusit dopátrat příčin také kvůli tomu, zda „chyba“ je na straně pracovníka, nebo na straně organizace či firmy. Protože pokud je ve firmě něco, co mi brání ve výkonech, a já za tyto špatné výkony budu „potrestán“, může to způsobit i velký pokles motivace.


Zdroj obrázku: Flickr, Davide Cassanello, Boring Sailor Life (licence Creative Commons)

 

Sdílet na:
Michal Henych

Michal Henych

Michal Henych působí mnoho let v oblasti systematického rozvoje manažerů. Jeho přístup a názory na to, jak management dělat úspěšně, můžete lépe poznat z mnoha článků, které publikuje i na tomto portálu. Zkušenosti zde uvedené čerpá z mnoha desítek firem a od stovek manažerů, které za poslední roky při své práci poznal.

Komentář