Strava a úspěch v práci

Strava a výkon v práci

Vítejte u prvního článku týkajícího se zdravého životního stylu. Myslíme si totiž, že k výkonu role manažera nepotřebujete jen odborné znalosti, ale také se starat o svoji „tělesnou schránku“.

Vědci odhalili, že nezdravá strava a špatný životní styl zaměstnanců velmi snižuje jejich pracovní produktivitu a taky úspěch v kariérním postupu!

Vědci z Brigham Young University udělali v roce 2012 studii, kde se zabývali vlivem stravy na pracovní produktivitu zaměstnanců. Týkalo se to jak žen, tak i mužů. Konkrétně studie zjistila, že zaměstnanci, kteří jedí nezdravou stravu, mají o 66 % nižší produktivitu během pracovní doby. Dále se zjistilo, že ti zaměstnanci, kteří pravidelně nesportují, mají o 50 % nižší produktivitu než ti, co pravidelně sportují a dělají ozdravné cvičení. Studie, která byla založena na průzkumech 19.803 zaměstnanců pracujících ve třech velkých, geograficky rozptýlených společností, byla publikována v časopise péče o zdraví obyvatelstva.

Náš výzkum potvrzuje, že ztráta produktivity zaměstnanců je spojena s nezdravým životním stylem a přítomností chronických onemocnění,“ řekl Dr. James Pope, viceprezident a hlavní vědecký pracovník společnosti Healthways spolupracující na výzkumu s Brigham Young University.

„Tyto informace jsou významné, protože je evidentní, že stoupá počet zaměstnanců, kteří mají přebytečný tělesný tuk, špatnou stravu, diabetes a sedavé zaměstnání.“

Studie rovněž odhalila, že ztráta produktivity byla nejvyšší u zaměstnanců ve věku mezi 30 a 39 roky. U pracovníků s věkem nad 60 let byla ztráta nejméně patrná.

Strava ovlivňuje úspěch v práci

Nejhorší pokles produktivity je u kancelářských profesí

Zpráva zjistila, že zaměstnanci kancelářských profesí nebo pracovníků v průmyslu, služeb a dopravy mají nejvyšší pokles pracovní produktivity. Naopak u profesí jako lesnictví, rybolov, stavební a těžební průmysl byl pokles nejnižší.

„Je důležité, že se společnosti mohou hlouběji podívat na ztrátu produktivity svých zaměstnanců, měřit a pochopit dopad, který to má na celou firmu,“řekl Jerry Noyce, generální ředitel organizace pro výzkum zlepšení zdraví.

Podnikatelé mají možnost snížit faktory, které výrazně ovlivňují pokles produktivity zavedením komplexní péče o zaměstnance, nabídkou zdravé stravy na pracovišti, wellness programy, semináře a osobní koučing pomocí specialistů, což může vést k lepší spokojenosti pracovníků, produktivity a ziskovosti pro zaměstnavatele,“ řekl Jerry Noyce.

V dnešní době je na vzrůstu objednávání si výživových specialistů a koučů zdravého životního stylu u velmi vytížených lidí. Tento trend je velmi patrný hlavně u žen (vycházím ze statistik při spolupráci ve firmách).

Úspěšná žena i muž, kteří chtějí skvěle a mladě vypadat, cítit se svěže, eliminovat výskyt nemocí, mít úspěch po pracovní stránce, mít energii na rodinu a děti, chápou, že je proto potřeba něco udělat a vše mít individuálně nastaveno.

Zdravá sträva ovlivňuje úspěch v práci

Je to o začlenění nových návyků do života.  Jak z hlediska detoxikace, stravy, cvičení, relaxačních a energetických cvičení z řad čínského a indického cvičení, práce se stresem a bylinek.  A to nějaký čas vezme, než se to stane součástí vašeho života.  Ale vy i kouč zdravého životního stylu jste jeden tým, takže to jde mnohem lépe. Společná práce na zavedení nových návyků většinou bývá v místě zaměstnání, takže je to efektivní i z hlediska času.


Zdroje obrázků:

Titulní: Flickr – Daniel Go, Chinese Food (license Creative Commons)
Prostřední: pakornFreeDigitalPhotos.net
Dolní: KEKO64 / FreeDigitalPhotos.net

Sdílet na:

Komentář