Proaktivita a aktivita

Pokračujeme ve volném seriálu často zaměňovaných slov. A dnes se vydáme do oblasti řízení sebe samého. Určitě už jste slyšeli spojení „být proaktivní“. Minimálně šéfové ho z mé zkušenosti říkají celkem často. Přejí si, aby jejich podřízení byli více proaktivní.

Co ale skutečně znamená být proaktivní. Volně by se význam slova dal vyložit asi jako dělat věci s předstihem, dopředu. Problémy tak trochu předpokládat a snažit se jim předcházet, ne je hasit až se vyskytnou. Nebo aspoň na ně být v rámci možností připraven. S proaktivitou souvisí i to, že takový člověk si je vědom odpovědnosti a proto se při řešení úkolů, či problémů, nezastaví. Stále hledá nové a nové možné cesty, jak dojít k výsledku.

Opakem slova proaktivita je reaktivita. Reaktivní člověk často pouze hasí. Má pocit, že problémy způsobil někdo jiný, necítí za ně odpovědnost a tu od sebe neustále odhazuje. Při prvním problému se zastaví, protože ho jiná možnost řešení nenapadne. Míč je teď přece u někoho jiného. Na druhou stranu, jak běhá a hasí, vypadá často velmi aktivně. Ano aktivní ve smyslu vyvíjení činnosti, jenže často ta činnost nemá smysl a stává se, že se nemůžeme zbavit dojmu, že člověk jen běhá, víří vzduch, dělá se zaměstnaným, nicméně problémy neřeší.

Jak vypadá aktivita jsem popsal výše. Opakem aktivity je pasivita. Tu si dovedeme představit. Jenže pasivně může vypadat i člověk který přemýšlí. Než se do něčeho pustí, probere si různé možnosti a pak teprve vyrazí kácet les. Takže např. právě proaktivní člověk se minimálně v některých (počátečních) fázích úkolu může jevit jako pasivní.

A jsme zpět na začátku, kruh se uzavírá 🙂 Jak je to tedy se zaměňováním proaktivity a aktivity? Nenechme se zmást tím, že když člověk celý den běhá, je upocený a tzv. busy, je to známka proaktivity. Často není, častěji to bývá právě znak reaktivity a takoví lidé nám práci spíše přidělávají, než že by pomáhali. Takové kolegy, šéfy a podřízené opravdu nechceme :).


Photos courtesy of and copyright Free Range Stock, Gratisography/ Ryan McGuire

Photos 35194

www.freerangestock.com 

 

Sdílet na:
Michal Henych

Michal Henych

Michal Henych působí mnoho let v oblasti systematického rozvoje manažerů. Jeho přístup a názory na to, jak management dělat úspěšně, můžete lépe poznat z mnoha článků, které publikuje i na tomto portálu. Zkušenosti zde uvedené čerpá z mnoha desítek firem a od stovek manažerů, které za poslední roky při své práci poznal.

Komentář