Příjmy a výnosy (výdaje a náklady)

V dalším díle volného seriálu o často zaměňovaných slovech zabrousíme do financí. Finance bývají jednou z oblastí ve firmě, do které se zbytek firmy moc neplete. Nepotřebujeme tomu rozumět, stačí přece, když máme dostatek peněz na financování businessu.

I přesto je dobré se trochu umět orientovat v základních pojmech. Proč? Protože tím, co děláme v obchodě často dostatek peněz výrazně ovlivňujeme. Slova z nadpisu tvoří nerozlučné dvojice, takže teď se na ně podíváme podrobněji:

Začneme u výnosů a nákladů. Obojí jsou vlastně jen a pouze účetní operace. Vezměme si nějaký projekt pro zákazníka. Náklady tvoří všechno, co spotřebujeme do zakázky – nakoupené zboží, mzdy našich lidí apod. Výnos je pak to, co nám zákazník slíbil zaplatit za hotový projekt. Ziskem je pak rozdíl vynaložených nákladů a (slíbeným) výnosům.

Oproti tomu příjmy a výdaje jsou skutečné toky peněz. Nakoupené zboží je sice nákladem projektu hned, ale výdaj vzniknul už před dvěma měsíci, kdy jsme zboží museli dopředu zaplatit. Nebo to bude výdajem až za měsíc, kdy nastane splatnost faktury a my pošleme peníze. A výnos projektu nastal po jeho ukončení, jenže příjmem se stane, až zákazník třeba někdy zaplatí (nebo nezaplatí). Popř. zákazník souhlasil se zálohovou platbou v polovině projektu a proto část příjmu nastala ještě před dokončením celé zakázky.

No a jsme u podstaty častého problému ve firmách. Je dost firem, které generují zisk (= rozdíl výnosů a nákladů), ale přesto nejsou schopni platit svým dodavatelům, či zaměstnancům. O schopnosti dělat business rozhodují často mnohem více skutečné peněžní toky, než výkazy. Vybavují se mi slova jednoho mého “učitele” v oblasti financí: “Žádná firma ještě neumřela na nedostatek zisku, spousta firem ale umřela kvůli nedostatku peněz.” Paradoxně pak může být “zdravější” firma, která má dostatek hotovosti, než firma vytvářející (papírově) obrovský zisk.

A není to jedno? Není rozdíl mezi nákladem a výdajem zanedbatelný? Není to tak, že každý výnos bude přeměněn v příjmy? Jasně, záleží na situaci, ale spíš to jedno není. Znám firmu, kde rozdíl mezi tím, kdy musí zaplatit zboží a kdy jim přijdou peníze od zákazníka, činí 6-10 měsíců! A nejde o zanedbatelné částky, často jde o jednotky miliónů. Takže na konci roku sice vykáží parádní zisk, ze kterého mimo jiné musí zaplatit daně, jenže účet je prázdný, tak, že by jim snad měla banka zaplatit poplatek za jeho neužívání.

Co z toho plyne? Z hlediska firmy lze obchod považovat za úspěšný až když peníze opravdu přijdou na účet a jsou zaplaceny všechny vstupy. Pak teprve lze vyhodnotit, zda byl úspěšný nebo ne, zda se skutečný zisk vyrovná plánovanému nebo jsme prodělali.


Photos courtesy of and copyright Free Range Stock, Geoffrey Whiteway,

Photos 23302

www.freerangestock.com 

Sdílet na:
Michal Henych

Michal Henych

Michal Henych působí mnoho let v oblasti systematického rozvoje manažerů. Jeho přístup a názory na to, jak management dělat úspěšně, můžete lépe poznat z mnoha článků, které publikuje i na tomto portálu. Zkušenosti zde uvedené čerpá z mnoha desítek firem a od stovek manažerů, které za poslední roky při své práci poznal.

Komentář