Kdo je konzultant?

Kouč, mentor, konzultant

Poslední dobou celkem často řeším otázku toho, co vlastně „dodává“ konzultant, jaká je jeho role a za co je odpovědný.

Na začátek se nemohu nezmínit o tom, že pro lidi, kteří pomáhají manažerům, existuje mnoho různých pojmenování:
konzultant, lektor, kouč, mentor, …
Jaký je mezi nimi rozdíl? Zkusím svůj pohled na věc. Totiž když budete hledat definice, určitě jich najdete mnoho a často se budou lišit.

 • Konzultant – Člověk, od kterého se většinou očekává, že dodá řešení. Předpokládá se, že má velmi dobré znalosti daného oboru (trhu, standardů, postupů).
 • Lektor – S trochu zjednodušení by se dalo říct „učitel“, tedy člověk, který zná spoustu teoretických modelů a umí vás tyto modely naučit v návaznosti na to, co potřebujete ve své organizaci. Neboli učí vás spíš aplikaci, než modely samotné.
 • Kouč – Tento člověk vás spíše směřuje, nedodává žádná řešení, poskytuje vám prostor pro přemýšlení. Pomáhá vám uspořádat si myšlenky tím, že klade otázky. Také vám může poskytovat zpětnou vazbu a zrcadlo – jak vaše chování může působit na ostatní.
 • Mentor – Tato kategorie mi přijde nejvíc nejasná. Myslím, že je jeho postup hodně podobný, jako u kouče, ale očekává se, že má znalosti vašeho oboru a toho, co děláte. Na základě toho vás směřuje, často ukazuje možná řešení – což kouč nedělá.

Takže si říkáte, co je nejasného na roli konzultanta? No asi hlavně to, kdy a zda vůbec má dodávat nějaká řešení. Myslím, že takový tradiční pohled na konzultantskou činnost je, že si firma něco objedná (třeba systém hodnocení zaměstnanců). Přijde konzultant, či partička konzultantů, chvíli se ptají, mnohem větší chvíli „něco kutí“ a pak „přinesou šanon“. V tom je vše popsané a zákazník se dál rozhoduje, zda šanon zavede do praxe sám, či si i toto nechá dodat konzultanty.

Z mé zkušenosti to ale vede k několika věcem:

 • Zákazník dostane něco, co určitě má hlavu a patu z hlediska teorie.
 • To zákazníka samozřejmě ohromí, protože jsou to věci, které často nezná, ale třeba o nich slyšel a určitě mu dávají logiku – ano, tak bych to měl dělat!
 • Jenže, protože jsou to věci, které jsou (hodně) vzdáleny tomu, co se ve firmě skutečně děje, bývá problematické je zavést do praxe. Často úplně nemožné – potřebovali byste na to jiné lidi, s jinými znalostmi.
 • Problematické je zavedení nových postupů do praxe i z toho důvodu, že zákazník nové postupy neovládá – dělá tak dvě věci najednou – učí se nové postupy a učí se, jak postupy dostat mezi lidi do firmy.
 • A v neposlední řadě je implementace šanonu problematická z toho důvodu, že to nevymysleli lidi ve firmě – není to jejich, nerozumí tomu, nechtějí riskovat neúspěch.

Co tedy má dělat konzultant? Myslím, že by měl firmě hlavně skutečně pomoci něco viditelně zlepšit. Já vidím jeho roli hlavně v tom, že neustále vede proces vymýšlení toho, co změnit s maximálním zapojením většího počtu lidí z firmy. Proč zapojovat více lidí?
Protože:

 • oni znají firmu nejlépe – co v ní je možné a co ne
 • také znají nejlépe své zákazníky, trh
 • a taky proto, že oni potom budou výsledky změn implementovat a používat, ne konzultant – v konečné fázi jsou vždy jen oni odpovědni za to co udělají

Takže konzultant není potřeba? Myslím, že je, protože pomůže:

 • Dovést změny do konce – tím, že „tlačí“ na to, aby se lidé projektu věnovali, aby se scházeli a aby dodávali výsledky.
 • Když vidí, že si lidé nevědí rady, může navrhnout co/koho zapojit – další lidi z vnějšku, najít teoretické modely z literatury…a dobře třeba i svoje zkušenosti.
 • Tímto procesem dodává i motivaci a energii změny dotáhnout do konce.

I když to vše vypadá, jako naprostá samozřejmost, něco, co by mělo být prací všech manažerů, nebývá tomu tak. Často jsou manažeři zavaleni řešením operativních problémů. Hasí stovky drobných požárů a často nemají sil se bez vnějšího podnětu zastavit, vše lépe promyslet a neuspěchat projekt tím, že hned na první schůzce najdou řešení. Jenže řešení čeho, když často vůbec netuší, co je vlastně problém. A tak hledají řešení symptomů problému, místo odstranění příčin.

A odpovědnost konzultanta? Nebojte, z vlastní zkušenosti vím, že ji za vymyšlené změny velmi dobře cítí – jde o to, aby byl zákazník spokojen. Nejen kvůli tomu, aby mu zaplatil, ale hlavně aby ho doporučil … a to bez úspěšného projektu nejde.


Zdroj obrázku: Flickr – JD Lasica, Startup mentor (licence Creative Commons)

Sdílet na:
Michal Henych

Michal Henych

Michal Henych působí mnoho let v oblasti systematického rozvoje manažerů. Jeho přístup a názory na to, jak management dělat úspěšně, můžete lépe poznat z mnoha článků, které publikuje i na tomto portálu. Zkušenosti zde uvedené čerpá z mnoha desítek firem a od stovek manažerů, které za poslední roky při své práci poznal.

Komentář