Každá situace má více možností řešení

Více možných řešení

Stává se celkem často, že při hledání cesty, kterou zvolit pro další rozvoj, manažeři buď vůbec nezvažují jiné varianty, nebo vybírají jen ze dvou.

Z nějakého důvodu si nedají práci s tím, aby vymysleli další ucelené varianty – cesty vedoucí k cíli.

A proč to tak nedělat? Proč bychom měli (vždy) přemýšlet ve variantách? Podle mě jsou důvody jsou prosté. Bez variant se necháváme unášet cestou „první myšlenka, dobrá myšlenka“. Obvykle je navíc touto myšlenkou „osvědčené řešení z minula“. Tedy nic nového, jen opakování toho, co už jsme jednou dělali…

Když později narážíme na problémy, ukáže se, že příčina nezdaru by byla odhalitelná již na začátku. Bohužel v počátečním nadšení „už pojďme něco dělat“ nebyl čas možná rizika prozkoumat. Přemýšlení ve variantách nám tedy může pomoci:

  • Detailněji promyslet cestu k realizaci bez toho, aniž bychom hned začali něco dělat a třeba zbytečně investovali zdroje všeho druhu (čas, peníze, energii a motivaci lidí).
  • Lépe zvážit dlouhodobé dopady jednotlivých řešení, nejen krátkodobé hledisko „honem něco udělat“, abychom se již pohnuli.
  • Strukturovaněji posoudit důsledky možných cest – každá situace má mnoho řešení a obvykle nebývá ani jedno z nich ideální, ale ani úplně špatné. Každé má jen své výhody a nevýhody a v daném okamžiku a situaci se nám může více, či méně hodit.
  • Zvážit, zda skutečně máme aplikovat stále stejné řešení. Ano, včera to fungovalo, ale nezměnila se situace? Není trh náhodou už jiný? Nedělá konkurence už dávno něco jiného?

Z kolika variant ale vybírat? Dvě je málo, nutí nás to pouze tyto dvě varianty porovnávat mezi sebou a hledat v nich „drobné mouchy“. Jenže to často nevede k cíli, protože žádná z obou variant není jednoznačně lepší, či horší. K rozhodnutí si skoro můžeme hodit korunou.

Tři varianty už jsou mnohem lepší – Konfucius říkal, že z každého rohu vedou minimálně 3 cesty. Tři varianty vás dostávají do dnes velmi moderního a plastického 3D světa :). Mizí černobílé vidění dvou variant a nutí vás to více přemýšlet o vhodnosti jednotlivých cest z dlouhodobějšího hlediska.

Nicméně více variant neznamená nutně lépe. Když už jich budete mít třeba 6, bude velmi obtížné rozhodnout kterou se vydat. Často se navrhované cesty budou překrývat, či vhodně doplňovat. Takže se nakonec ukáže, že některé z variant vůbec nemusí být plnohodnotné a samostatně vést k cíli. Však to sami znáte třeba z nakupování, když je velký výběr, může to znamenat, že dokonce rozhodnutí o nákupu úplně odložíte. Což nemusí být špatně při nakupování, ale ve firmě obvykle chcete něco zlepšit…a nedělat nic nemusí být nejlepší alternativa.


Zdroj obrázku: Flickr, Smif, Krakow Dream of mirrors (licence Creative Commons)

Sdílet na:
Michal Henych

Michal Henych

Michal Henych působí mnoho let v oblasti systematického rozvoje manažerů. Jeho přístup a názory na to, jak management dělat úspěšně, můžete lépe poznat z mnoha článků, které publikuje i na tomto portálu. Zkušenosti zde uvedené čerpá z mnoha desítek firem a od stovek manažerů, které za poslední roky při své práci poznal.

Komentář