Firemní kultura

Firemní kultura

Firemní kultura nebo Kultura organizace je termín, který každý z vás slyšel mnohokrát. Co se ale pod ním skrývá? Tam už se mohou naše představy lišit.

Často se říká: „V naší firmě je výborná kultura.“ Nebo naopak: „Máme špatnou firemní kulturu.“ A po té druhé větě taky zpravidla následuje zvolání, že bychom tu kulturu potřebovali změnit. Ale, co že to vlastně ta kultura je?

Jeden z lidí, kteří se kulturami zabývají, Edgar Schein říká, že: „Kultura je soubor hodnot a norem, které jsou v organizaci dominantní.“ Já říkám, že kultura je vlastně to, jak se lidé skutečně chovají. Ne, co jim předepisují směrnice, postupy a struktura, ale to, co ve skutečnosti dělají. Z toho se pak stávají nepsané normy chování, které zmiňuje Schein ve výše uvedené „definici“. Takovou normou chování může být například to, že je běžné, že úkoly se zadávají, ale příliš nekontrolují. Nebo, že se úkoly rozdělí a pak už se každý stará hlavně o tu svoji část. Nebo, že když se objeví nový projekt, dostane ho ten, kdo je ve firmě nejdéle apod.

Schein také říká, že: „O kultuře se málo, nebo vůbec nediskutuje.“ To odpovídá mým zkušenostem. Obvykle se diskuse shrnou do jednoho z konstatování o dobré, či špatné kultuře, jak jsem psal na začátku. K detailnějšímu popisu chování lidí nám většinou chybí slova, popř. zůstáváme u takových povrchních konstatování jako mám z něj výborné pocity, on sem nějak nezapadá, stále je naštvaný, … Popisují se tedy spíše pocity z chování lidí, než chování samotné.

A kde se kultura bere? Vlivů je mnoho, samozřejmě velkou část si nesou samotní lidé – zejména jejich interpersonální dovednosti (jak jsou schopni jednat s ostatními lidmi), ale také hodnoty, které mají někde hluboko v sobě. Hodnoty jako normální je spolupracovat, popř. normální je si práci „urvat pro sebe“. Kulturu lze ale také hodně ovlivnit nastavením systémů a to zejména souborem nástrojů pro řízení lidí (zejména hodnocením a odměňováním), a také organizační strukturou (hierarchický pavouk, či matice a týmy).

Možná ještě jedna myšlenka. Protože často se volá po změně kultury, tak je nasnadě otázka. Jak dlouho si myslíte, že může trvat, než se kultura ve firmě aspoň trochu viditelně změní? Věřt, že jsou to spíše roky, než měsíce. Což, jak tušíte, vůbec nejde dohromady s tlakem na co nejrychlejší výsledky, který je v současné době všude okolo nás.

Už asi tušíte, že téma firemní kultury je opravdu obsáhlé. Proto se k němu v dalších článcích určitě ještě vrátíme.


Zdroj obrázku: Flickr, Infusionsoft Sales&Marketing, Dave Albertson (licence Creative Commons)

 

Sdílet na:
Michal Henych

Michal Henych

Michal Henych působí mnoho let v oblasti systematického rozvoje manažerů. Jeho přístup a názory na to, jak management dělat úspěšně, můžete lépe poznat z mnoha článků, které publikuje i na tomto portálu. Zkušenosti zde uvedené čerpá z mnoha desítek firem a od stovek manažerů, které za poslední roky při své práci poznal.

Komentář