360° Zpětná vazba

360° Zpětná vazba, Feedback

Jsem na LinkedIn přihlášen k odběru příspěvků z několika skupin zabývajících se managementem. A jedním z diskutovaných témat je teď 360° zpětná vazba.

Možná trochu povídání na začátek, co to vlastně je 360° zpětná vazba. I když věřím, že každý z vás se už s tímto termínem potkal. Jedná se o způsob získávání informací o vlastním chování, které nejsou jen od jedné osoby, ale od více lidí, kteří s vámi spolupracují. V zásadě existují dva typy – jedna, kdy zapojíte jen lidi uvnitř organizace – kolegy, nadřízené, podřízené. Druhou možností je, že vám zpětnou vazbu dají, kromě výše uvedených, i lidé mimo organizaci, např. dodavatelé, se kterými jednáte, zákazníci apod.

A k čemu je to dobré? Předně, myslím, že je třeba se řídit tím, že zpětná vazba (ať už 360° nebo i individuální) je vždy majetkem toho, kdo ji dostává. Když někomu dám zpětnou vazbu, nemohu automaticky očekávat, že se jeho chování podle této zpětné vazby změní. Třeba má dobré důvody nic neměnit…

Hlavní přidaná hodnota 360° zpětné vazby spočívá v tom, že mohu lépe poznat, jaký dojem z mého chování mají lidé okolo mě. 360° zpětná vazba by tak měla být mnohem objektivnější, než když se zeptám jen jednoho člověka už z toho důvodu, že získám mnohem více dat. Tak člověk získá celkem ucelený obrázek o tom, jak působí svým jednáním na ostatní a tedy nepřímo úroveň svých tzv. soft skills. Ty jsou důležité, pomáhají mu při spolupráci s ostatními. To dává prostor přemýšlet o tom, co by člověk měl kvůli lepší spolupráci změnit.

Ale pozor, 360° zpětná vazba se hodí zejména do prostředí, kde je vysoká úroveň důvěry a spolupráce. Pokud ji použijete v prostředích, kde je velká interní konkurence, předpokládá se spíše individuální výkon.  Lidé se snaží bez ohledu na ostatní „šplhat po žebříku nahoru“, takže potom dostanete zkreslená data. Dokonce se může tato zpětná vazba stát až nástrojem k vyřizování si účtů. Proto byste měli pečlivě zvažovat, zda zrovna vám se tento nástroj hodí.

A konkrétní příklad ne příliš vhodného použití ZV:

Zažil jsem firmu, která vypadala velmi otevřeně a kde se většina manažerů domluvila, že 360° zpětnou vazbu jako nástroj osobního rozvoje chtějí použít. Jenže když jsme ladili technické detaily jejího provedení, přišli na to, že zpětná vazba musí být anonymní a to od lidí, které si budu sami hodnocení vybírat. A výsledky že se v žádné formě nedostanou k řediteli. Na tom samo o sobě není nic špatného, výsledky jsou přece majetkem toho, kdo zpětnou vazbu dostává. Ale to, že jsme o těch technických detailech diskutovali skoro celý den svědčil o tom, že příliš důvěry v té firmě nebude. No a výsledkem bylo, že zpětná vazba sice proběhla, ale potom se nic nestalo, k žádným viditelným změnám nedošlo. Snad kromě toho, že zpětnou vazbu pro příště úplně zrušili :).


Zdroj obrázku: Flickr, Armando Sotoca (licence Creative Commons)

 

 

Sdílet na:
Michal Henych

Michal Henych

Michal Henych působí mnoho let v oblasti systematického rozvoje manažerů. Jeho přístup a názory na to, jak management dělat úspěšně, můžete lépe poznat z mnoha článků, které publikuje i na tomto portálu. Zkušenosti zde uvedené čerpá z mnoha desítek firem a od stovek manažerů, které za poslední roky při své práci poznal.

Komentář