Rudo Hauzer

Rudo Hauzer
Po získaní magisterského titulu na Katedre špeciálnej a liečebnej pedagogiky na Univerzite Komenského v Bratislave pôsobil niekoľko rokov ako terapeut. Po následnom absolvovaní 3-ročného postgraduálneho výcviku v hlbinnej dynamickej psychoterapii v spoločnom programe Univerzity Komenského a Karlovej Univerzity prešiel do farmaceutického priemyslu, kde získal prax v rôznych manažérskych pozíciách až po riaditeľa a konateľa. Niekoľko rokov bol aj  PhD študentom na Univerzite Komenského a viedol semináre o Autistickom syndróme.

V rokoch 2010-2013 absolvoval MBA program na Business School Nederland Česká republika.

Je autorom troch knižiek aforizmov a sentencií. Písal však aj do viacerých novín a časopisov z oblasti psychológie. V súčasnosti prispieva na web hlavne článkami o managemente. Zároveň je šéfredaktorem portálu management.cz, který právě čtete.

Rudo býva v Bratislave, často sa však zdržiava v Českej republike.

Kontakty:
telefon: +421 907 552 931
e-mail: rhauzer@hauzerandpartners.sk, hauzer@management.cz
link  LinkedIn profil Rudo Hauzera