Pavel Makovský

Pavel Makovský, LIGS UniversityPavel Makovský se celý svůj profesní život věnuje, kromě oblasti managementu, také problematice vzdělávání  dospělých. Vystudoval obor Andragogika a personální řízení na Filosofické fakultě University Karlovy.

Pavel je zakladatelem a presidentem LIGS University, kde má nyní na starosti především strategii, rozvoj a nové projekty. Popularizaci odvětví vzdělávání dospělých se věnuje i jako předseda správní rady Asociace institucí manažerského vzdělávání (AIMV).

V roce 2011 se stal finalistou soutěže Manažer roku 2010 a v roce 2015 finalistou 22. ročníku soutěže Manažer roku 2014, kdy byl vyhlášen nejlepším manažerem roku v odvětví Vzdělávání a IT.

Pavel je autorem několika eBooků.

Jeho mottem je: „Úspěch je směsicí tvrdé práce a velkých snů.“ (L. Iacocca)