Karel Jařabáč

Karel Jařabáč začínal jako stavební a bezpečnostní technik v ETS Ostrava a.s., kde prováděl mimo jiné také školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zaměstnanců. Později v Brně vystudoval pomaturitní kvalifikační obor „Bezpečnost a hygiena práce“ a dostal se až do vedení organizace na pozici vedoucího střediska. Poté co firma, kde působil, prošla privatizací a z větší části zanikla, začal již pracovat samostatně a činnost bezpečnosti a hygieny práce zajišťoval jako odborně technická služba pro různé organizace.

Vystudoval MBA Business School Nederland (BSN) u TC Business School v Praze a následně i DBA u University of Applied Management v Brně.

V současné době pracuje na pozici jednatele společnosti BEHYP s.r.o. zabývající se ochranou zdraví. Ve firmách provádí prevenci rizik v rámci ochrany zdraví a řeší pracovní úrazy. Výsledky dosavadní práce jej těší, naplňují a dále motivují.

Karel je autorem publikace Krok za krokem v bezpečnosti a ochraně zdraví pří práci s poznatky z praxe. V současné době přispívá na web management.czsvými články o managementu a ochraně zdraví na pracovišti.

Bydlí a pracuje v Ostravě, přičemž v poslední době působí také v Praze. K jeho zálibám patří čtení o ekonomických událostech, rekreační běh a cestování po Evropě.

Kontakty:
telefon: +420 603 180 583
e-mail: info@behyp.cz, kjarabac@centrum.cz