Josef Pluhař

Josef PluhařBěhem studií na vysoké škole založil vlastní firmu, která se postupně rozvíjela v několik podnikatelských odvětví, které se vždy snažil vybudovat jako samostatnou společnost a pak ji prodat. Po získání magisterského titulu nastupuje na studijní program MBA Executive na LIGS University a následně studijní program Ph.D.. Věnuje všem oborům managementu, ale nejbližší je mu strategie a projektové řízení.

Josefa můžete také potkat jako konzultanta a lektora ve firmě TrimCon, dále působí jako externí poradce v LIGS University Executive a jako poradní orgán v komisy pro výchovu a vzdělávání v Plané nad Lužnicí. Aktivně se podílí na komunální politice, především jako moderátor a projektový manažer pro dosažen společného cíle. V minulosti se podílel na projektech pro Ministerstvo průmyslu a obchodu nebo pro agenturu CzechInvest.

Josef bydlí v Plané nad Lužnicí a k jeho zálibám patří rybaření, cestování a jako kapitán zbožňuje lodní dopravu.