sdílet

Environmentální systém managementu dále jen EMS zpravidla organizace zavádějí v návaznosti na systém managementu kvality a vytváří tak integrovaný...


sdílet

Norma EN ISO 9001:2015 (ČSN EN ISO 9001:2016) je ve své podstatě vodítkem ke zlepšování výkonnosti a naplňování strategických...

sdílet

O zavedení a zlepšování systémů řízení kvality QMS ve firmách bylo publikováno velmi mnoho. Nicméně, moje dva následující...

sdílet

V minulém článku jsem se zamyslel nad neseriózními taktikami s důrazem na automobilový průmysl.  Dnes se k tématu...

sdílet

Ještě stále se poměrně často setkávám s firmami v nichž převládá kultura užívání neseriózních taktik v obchodování. Ať...

sdílet

Včasné úhrady vystavených faktur rovná se zpravidla finanční zdraví ve firmě. Pro každou firmu je včasná úhrada všech...

sdílet

Na první pohled a poslech to vypadá být triviální, banální, jednoduché. No jasně, vždyť firmu mám rád, i...