Strategie

sdílet

Krízím jsme se na našich stránkách venovali ve více  článcích. Ale válečný konflikt? Dalo se to čekat? Tak...

sdílet

V teorii se píše: je třeba mít ve firmě ty nejlepší. To dáva smysl. K tomu je však...

sdílet

Zjednodušene povedané, ide o teóriu, ktorá hovorí o tom, že ak sa nám ponúkajú pri riešení viaceré možnosti,...

sdílet

Co je důležité ve firmě? A na čem to závisí? Nazeranie na dôležitosť tej ktorej veci, udalosti, nakoniec...

sdílet

Co si myslíte, rozvíjí naše školství talent? Básnická otázka, že? Většina z nás si řekne: "ne." Proč? Lebo...

sdílet

Co všechno se podílí na tvorbě talentu? Je to jen řetězec nervových vláken přenášející elektrický impuls? Tak ako...

sdílet

Etika, alebo morálka v podnikaní má čo to do činenia práve s konzistentnosťou manažéra. Môžeme teda povedať, že...

sdílet

Tentoraz som si zalistoval v publikácii J. Bethke: "Do pekla so zhonom". Tak si to preložme do manažérskej...

sdílet

Řekneme si pár důvodů proč zaměstnance propustit, ale také pár důvodů, proč to není  dobrý postup. Dookola opakovaná...

sdílet

Vracím se  k tématu kolapsu. V minulém článku jsem nastínil co tomu předchází. Dnes si řekneme více o...